46th

ICT and Electronics Convention

Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Hotel Admiral 
May 22 - 26, 2023 Opatija, Croatia

IRP-ZT - Green Transition of the Power System - R&Projects


Chairs:
Dubravko Sabolić (HOPS d.d., Zagreb, Croatia)
Hrvoje Pandžić (
University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia)
Antun Andrić (
HOPS d.d., Zagreb, Croatia)

LECTURES

Projekt ATTEST
Dajana Vrbičić Tenđera (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb), Mirna Gržanić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)

Projekt FARCROSS
Ivan Ubrekić (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb)

Projekt 
e-CYBIS
Sanja Gržinić Poljanec, Marko Poljanec (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb)

Razvoj regulatornog okvira
Davorin Brkić (Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb)

Tržište pomoćnih usluga – presjek stanja s naglaskom na razvoj novih proizvoda i prekvalifikacijske postupke
Petra Bradarić, Petra Sagrestano Štambuk (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb)

Iskustva i perspektive agregatora na tržištima električne energije
Marko Lasić (KOER d.o.o., Zagreb)

Okrugli stol – kako ubrzati zelenu tranziciju s naglaskom na upravljanje potrošnjom/distribuiranom proizvodnjom/skladištima energije? Koje su prepreke za uključivanje više sudionika u tržišne mehanizme? – u sklopu projekta FLEXIGRID
Hrvoje Pandžić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb), Davorin Brkić (Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb), Antun Andrić (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb), Ivan Periša (HEP-Operator distribucijskog sustava, Zagreb), Marko Lasić (KOER d.o.o., Zagreb)


About tutorial:
Seminar je namijenjen prvenstveno polaznicima iz poduzeća i ustanova zahvaćenih procesima deregulacije sektora elektroenergetike odnosno zelene tranzicije energetskog sektora. Zelena tranzicija energetskog sustava uzrokuje rapidno ozelenjivanje proizvodnog dijela elektroenergetskog sustava te opću elektrifikaciju prometnog te ostalih sektora. Na djelu je ubrzana integracija europskih tržišta energije, što podrazumijeva i upravljanja zagušenjima te uravnoteženje sustava, sve s ciljem ubrzavanja tranzicije te efikasnijeg korištenja resursa. S druge strane, težnje ka ostvarivanju sustava s distribuiranom proizvodnjom i posljedično uvođenje novih sudionika na tržištima električne energije, gdje praktički svako kućanstvo može postati aktivan sudionik tržišta, umjesto da bude, kao do sad, samo pasivni potrošač, kao i poslovnih modela, stavlja sve sudionike u zelenoj tranziciji pa tako i operatore sustava pred velike izazove u razdoblju koje je pred nama. Posljedično, vezano na izazove, operatori sustava, akademska zajednica i industrijski partneri, pripremaju se za izazove budućnosti kroz razne istraživačko razvojne projekte. Na ovom seminaru prezentirat će se projekti iz okvira Horizon 2020:

Project FARCROSS - „FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation“ s ciljem povećanja opteretivosti te bolje iskoristivosti prekograničnih kapaciteta s ciljem unaprjeđenja tržišta za unutardnevni i dan-unaprijed vremenski okvir

Project ATTEST - „Advanced Tools Towards cost-efficient dEcarbonization of future reliable power SysTems“ s ciljem istraživanja i demonstracije koordinacije prijenosnog i distribucijskog sustava u vidu zajedničkog planiranja i vođenja prijenosne i distribucijske mreže

Project e-CYBIS - „Napredna platforma za analizu poslovnog sadržaja i datoteka u okviru Sigurnosno-operativnog centra HOPS-a“ je novi projekt HOPS-a koji je također sufinanciran sredstvima Europske unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility - CEF Facility). Cilj projekta je ojačati kibernetičku sigurnost HOPS-a, radi usklađenosti sa zahtjevima sigurnosti i izvješćivanja prema hrvatskom i zakonodavstvu EU-a, a glavnu srž projekta predstavlja definiranje preduvjeta za uspostavu Sigurnosno-operativnog centra HOPS-a


This tutorial is held in Croatian.

Sponsors
MIPRO - innovative promotional partnership
sposors2023l-1684407392.jpg