45.

jubilarni međunarodni skup za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju
Kongresni centar Grand Hotela Adriatic, Hotel Admiral i Hotel Palace Bellevue

ponedjeljak 23.5. - petak 27.5.2022. Opatija, Hrvatska


asdfasdfasdf

POKROVITELJI


Vlada Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske
Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Hrvatska gospodarska komora
Primorsko-Goranska županija
Grad Rijeka
Grad Opatija
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM
Hrvatska burza električne energije – CROPEX

Sponzori
MIPRO - inovativno promotivno partnerstvo 

sposors2022l.jpg