41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

Poboljšanje investicijskog potencijala privatnog sektora za razvoj širokopojasnih mreža sljedeće generacije


Organizatori
MIPRO, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i BDO Savjetovanje d.o.o.

Voditelj
Roko Vodopija (BDO Savjetovanje d.o.o., Zagreb)


Sadržaj
Naknade koje nisu porezi, a obuhvaćaju sve troškove privatnog sektora (operatora, davatelja usluga, itd.) prema tijelima javne vlasti na državnoj, regionalnoj (županijskoj) i lokalnoj razini te ostalim tijelima s javnim ovlastima, predstavljaju značajan trošak i terete poslovanje operatora. Između ostalih, vrijednosno su najznačajnije naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, naknade za pravo puta, naknade za pravo služnosti i pravo građenja na javnoj cesti, upravne pristojbe za lokacijske, građevinske i uporabne dozvole i dr.

Tržište elektroničkih komunikacijskih usluga obilježeno je značajnim kapitalnim ulaganjima operatora koja su ostvarila pad u 2015. godini. Stvaranje potrebnog okruženja za poticanje privatnih ulaganja operatora dio je Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine te Republika Hrvatska, kao i druge države članice Europske unije, želi potaknuti privatne investitore na razvoj širokopojasnih mreža sljedeće generacije u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Cilj je ove radionice bio je upoznati sudionike s propisanim naknadama operatora i njihovu značenju za poslovanje operatora, sagledati njihovu funkcionalnost te ukazati na mogućnosti poboljšanja. Na radionici se raspravljala praksa u drugim državama članicama Europske unije među kojima postoje značajne razlike u udjelu financijskih izvora iz fondova EU. Raspravljalo se i o praksi koja bi mogla biti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, odnosno o mogućim promjenama koje bi dovele do rasta ulaganja u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Sudionici radionice imali su priliku predložiti i raspraviti moguća rješenja, odnosno mjere za poboljšanje investicijskog potencijala privatnog sektora za razvoj širokopojasnih mreža sljedeće generacije. 

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg