41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

CEF "Croatian Invoicing B2A Exchange Project" – predstavljanje projekta i iskustva uvođenja eRačuna u B2A segment


Organizatori

MIPRO, IN2, FINA i MGPO 

Uvodničari
Davor Vinčić (IN2), Andreja Kajtaz (FINA), Maja Radišić-Žuvanić (MGPO)


Tema i cilj 
Unaprjeđenje elektroničkog poslovanje javne uprave, koje pretpostavlja uvođenje obveze zaprimanja strukturiranog e-računa, jedna je od mjera Nacionalnog plana reformi. 

Digitalizacija poslovnih procesa kritična je metoda za smanjenje administrativnih troškova, povećanje produktivnosti u poslovnim procesima, povećanje transparentnosti, a nije zanemariva niti njezina ekološka komponenta. Elektroničko fakturiranje dobar je primjer kako digitalna inovacija može osigurati učinkovitost i mjere za smanjenje troškova i opipljivih koristi za javnu upravu, građane i poduzeća.

Iako su središnja tijela državne uprave osposobljena za razmjenu e-računa, na ostalim razinama to tek predstoji. Projektom „Croatian Invoicing B2A Exchange Project“ izvode se aktivnosti kojima će jedan od produkata biti također Smjernice za razmjenu e-računa ovoga puta između tijela javne vlasti i privatnog sektora.

Cilj predavanja i diskusije bio je predstaviti projekt i kontekst u kojem je nastao, kao i korake koji su mu prethodili. Članovi konzorcija su se prijavili i na sljedeći poziv CEF eInvoice 2016 u kojem je IN2 po trenutno dostupnim informacijama vodeći prijavitelj.

Predstavljena su zajednička iskustva ovog uspješnog javno-privatnog partnerstva, a ujedno i pojedinačna iskustva članova konzorcija koji su imali različite uloge na projektu. Ukratko je prikazan i CEF (Connecting Europe Facility) program koji nudi velike mogućnosti sufinanciranja projekata s određenih područja od strane EU komisije.  

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg