41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

eOkoliš - ICT u funkciji zaštite okoliša


Organizatori

MIPRO i Ericsson Nikola Tesla 

Moderator
Karlo Guštin (Ericsson Nikola Tesla)


Cilj okruglog stola:
Namjera okruglog stola je ukazati na važnost, moguće dosege i konkretne primjene naprednih informacijsko komunikacijskih tehnologija u području zaštite i očuvanja okoliša kao jednog od glavnih preduvjeta za razvoj održivog gospodarstva i visoke kvalitete života građana. Ericsson Nikola Tesla na različite načine, a posebno uvođenjem pojma eOkoliš u svoje poslovanje, želi omogućiti svakom pojedincu i industriji ostvarivanje punog potencijala, uz istodobno očuvanje okoliša u kojem industrija i društvo djeluju. eOkoliš može i treba djelovati kao katalizator promjena u načinu suradnje državnih institucija, znanstvene zajednice, sustava javnog zdravstva i građana, vezano za pitanja kvalitete okoliša, te omogućiti aktivno uključivanje pojedinaca i gospodarstva u proces zaštite okoliša i prirode. Okrugli stol je posebno usmjeren na koncepte masovnog prikupljanja podataka o okolišu od strane građana (crowdsourcing i crowdmapping) te suradnju znanstvene zajednice i zainteresiranih građana (citizen science) i to iz tri ključne perspektive:
- tehnološke: Koje tehnologije podupiru i omogućuju implementaciju navedenih koncepata (5G, IoT, aplikacije i senzori)?
- psihološke: Što motivira građane, a što znanstvenike te kako prilagoditi ICT alate specifičnim korisnicima?- javnozdravstvene: Što nove tehnologije i koncepti donose javnom zdravstvu?

Također je, u kontekstu navedene teme te uz aktivno sudjelovanje svih dionika iz tehnološke i javnozdravstvene sfere te psihologa, dodatno pojašnjena uloga inkubatora i startup tvrtki u Triple Helix poslovnom modelu koji međusobno povezuje industriju, javno zdravstvo i znanstvenu zajednicu.

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg