41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

Doprinos napretku digitalnog društva kroz razvoj širokopojasnog pristupa na područjima bez komercijalnog interesa


Organizatori
MIPRO i HAKOM 

Voditeljica
Ivana Madžar (HAKOM)

Moderatorica
Kristina Ćosić (HAKOM)

Uvodničari
HAKOM, MRRFEU, SAFU, predstavnici nositelja projekata i operatora


Cilj okruglog stola

Ovogodišnji okrugli stol na temu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa okupio je predstavnike svih uključenih institucija, kao i predstavnike nositelja projekata i njihovih partnera. Cilj okruglog stola bio je pružiti aktualne informacije svim subjektima uključenim u proces razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na područjima bez komercijalnog interesa, omogućiti uvid u postojeće stanje te dati smjernice potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova o koracima nužnim za uspješnu provedbu projekata. Na okruglom je stolu bilo riječi o potencijalima za napredak digitalnog društva, čije korištenje ovisi o dostupnosti širokopojasnog pristupa. Sudionici su imali priliku za razmjenu iskustava i znanja stečenih kroz dosadašnje aktivnosti u pripremi i provedbi konkretnih projekata.  

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg