42.
međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku
Kongresni centar Grand Hotela Adriatic i Remisens Hotel Admiral,

ponedjeljak 20.5. - petak 24.5.2019. Opatija, Hrvatska


asdfasdfasdf

Digitalna platforma Grupe KONČAR


„Digitalna platforma Grupe KONČAR obuhvaća sklopovska i programska rješenja za upravljanje kritičnom infrastrukturom. Platforma se koristi za nadzor i upravljanje postrojenjima u području elektroenergetike, plina i nafte, industrije, vodoprivrede i transporta. Osnovne odlike digitalne platforme Grupe KONČAR su dugoročna podrška (20+ godina) za sklopovske i programske dijelove platforme te postavljanje visokih kriterija za kibernetičku sigurnost platforme. Navedene odlike osiguravaju korisnicima platforme financijsku sigurnost investicije te umanjuju rizike sigurnosnih ugroza.“

Sponzori
MIPRO - inovativno promotivno partnerstvo 

sponzori-1557298739.jpg