42nd
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 20 - 24, 2019, Opatija, Croatia


asdfasdfasdf

CCE -„Correct by Design” – the Competetive Edge with Modern Electrical CAE/CAD/CAM Technologies

Chairs
Robert Brekalo (HT-Eurep, Zagreb, Croatia), Matija Marković (HT-Eurep, Zagreb, Croatia)
 
Content
Na seminaru su predstavljeni novi trendovi s područja projektiranja i proizvodnje u elektronici, te svojstva i mogućnosti najnovije verzije programskog alata za profesionalno  projektiranje Altium Designer. Predavanja čini praktična prezentacija na računalima, i to iz sljedećih područja:

Izrada tiskanih pločica:
- shematsko projektiranje
- projektiranje tiskanih pločica
- simulacija analognog sklopovlja
- EMC analiza (integritet signala, refleksija, preslušavanje)
- izrada dokumentacije

Izrada softvera:
- grafičko FPGA projektiranje
- projektiranje ugradbenih sustava
- sinkronizacija FPGA projekta i tiskane pločice
- C-to-Hardware prevoditelj

Upravljanje podacima:
- objava dovršenog dizajna
- upravljanje komponentama
- E-CAD i M-CAD kolaboracija
- kolaborativno projektiranje tiskanih pločica

Namjena
Seminar je namijenjen svim tvrtkama koje se bave razvojem elektronike.

Dokumenti

1. Tvrtka Altium
O tvrtki Altium - HR

2. Altium Designer 18
- Altium Designer 18 Product Overview - ENG
Pregled funkcija Altium Designera
Altium Designer opis konfiguracija - CRO
Altium Designer opis konfiguracija - SLO

3. Altium Vault
- Altium Vault 3.0 Product Overview - ENG
- Altium Vault 3.0 Key Feature Summary - ENG
- Altium Vault Datasheet - ENG

4. PDN Analyzer 2.0 - ENG
PDN Analyzer 2.0 Overview - ENG

5. TASKING
TASKING VX alati za ARM i softverska platforma - prvi dio
TASKING VX alati za ARM i softverska platforma - drugi dio

Sponsors
MIPRO - innovative promotional partnership
sponzori-1557298696.jpg