44th

international convention on information,
communication and electronic technology
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Hotel Admiral,

September 27 - October 1, 2021, Opatija, Croatia


asdfasdfasdf

Digitalna platforma Grupe KONČAR


„Digitalna platforma Grupe KONČAR obuhvaća sklopovska i programska rješenja za upravljanje kritičnom infrastrukturom. Platforma se koristi za nadzor i upravljanje postrojenjima u području elektroenergetike, plina i nafte, industrije, vodoprivrede i transporta. Osnovne odlike digitalne platforme Grupe KONČAR su dugoročna podrška (20+ godina) za sklopovske i programske dijelove platforme te postavljanje visokih kriterija za kibernetičku sigurnost platforme. Navedene odlike osiguravaju korisnicima platforme financijsku sigurnost investicije te umanjuju rizike sigurnosnih ugroza.“

Sponsors
MIPRO - innovative promotional partnership
sposors2021l.jpg