42nd
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 20 - 24, 2019, Opatija, Croatia


asdfasdfasdf

Digitalna platforma Grupe KONČAR


„Digitalna platforma Grupe KONČAR obuhvaća sklopovska i programska rješenja za upravljanje kritičnom infrastrukturom. Platforma se koristi za nadzor i upravljanje postrojenjima u području elektroenergetike, plina i nafte, industrije, vodoprivrede i transporta. Osnovne odlike digitalne platforme Grupe KONČAR su dugoročna podrška (20+ godina) za sklopovske i programske dijelove platforme te postavljanje visokih kriterija za kibernetičku sigurnost platforme. Navedene odlike osiguravaju korisnicima platforme financijsku sigurnost investicije te umanjuju rizike sigurnosnih ugroza.“

Sponsors
MIPRO - innovative promotional partnership
sponzori-1557298696.jpg