41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

Rješavanje problema uporabom programskog jezika Python u završnim razredima osnovne škole


Voditelji

Magdalena Babić (Osnovna škola Vrbani Zagreb), Predrag Brođanac (V. gimnazija Zagreb), Zlatka Markučič (XV. gimnazija Zagreb), Smiljana Perić (II. gimnazija Zagreb) 

Radionica je bila predviđena za nastavnike informatike, tehničke kulture, matematike i prirodoslovnih predmeta osnovnih škola. Bila je interaktivnog tipa uz aktivno sudjelovanje polaznika u izradi računalnih programa. U okviru radionice bili su obrađeni primjeri rješavanja problema usklađenih s gradivom STEM predmeta u višim razredima osnovne škole. Bila su obrađena svojstva i prikazane mogućnosti programskog jezika Python i njegova interaktivnog sučelja IDLE. 

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg