41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

Istraživanje i razvoj u malim i srednjim ICT tvrtkama


Organizatori

MIPRO i FER 

Voditelji
Stjepan Groš i Adrijan Barić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)

Uvodničari
Darko Huljenić (Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb) i Adrijan Barić (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)

Panelisti
Darko Huljenić (Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb), Sanja Svilokos (In2 d.o.o., Zagreb), Predrag Vidas (Xylon d.o.o., Zagreb), Adrijan Barić (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu), Goran Basarac (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta), Goran Basarac (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)


Tema

Strategijom pametne specijalizacije usvojenom 30. ožujka 2016. godine Republika Hrvatska odabrala je svoja tematska prioritetna područja razvoja gospodarstva za razdoblje 2016. - 2020. Temeljna zadaća Strategije pametne specijalizacije je potaknuti suradnju gospodarstva i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja koji bi rezultirali poboljšanjem proizvoda i usluga te na taj način većom konkurentnošću gospodarstva. Međutim, pitanje je razmišljaju li dionici o straživanju i razvoju na isti način i što podrazumijevaju pod tim pojmom? Kako se istraživanje i razvoj provodi? Je li potrebno imati istraživanje i razvoj? Kako uspostaviti istraživanje i razvoj? Koja je uloga znanstvenih i stručnih skupova u istraživanju i razvoju, a posebno koja je uloga skupa MIPRO te kako skup MIPRO može pomoći. Cilj ovog okruglog stola bio je raspraviti o navedenim pitanjima u kontekstu malih i srednjih ICT tvrtki te na taj način pomoći tvrtkama u uspostavi istraživanja i razvoja.   

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg