41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

Budućnost 5G mreža u pokretnim komunikacijama na putu prema gigabitnom društvu


Organizatori
MIPRO i HAKOM 

Voditelj
Krešimir Mazor (HAKOM)

Moderator
Gordan Šimac (HAKOM)

Uvodničari
HAKOM, HT, VIPnet, Tele2, Ericsson Nikola Tesla, Nokia Solutions and Networks


Cilj okruglog stola bio je dati osvrt na najvažnije aspekte vezane za tehničke i gospodarske učinke 5G tehnologija, istaknuti izazove koji stoje pred industrijom, operatorima i regulatorom te pojasniti utjecaj novih tehnologija na postojeće korisnike RF spektra i postojeće usluge. Sudionici su prezentirali potencijal za nove usluge te bolju kakvoću usluge u mrežama pokretnih komunikacija i informirali zainteresirane o planiranim provedbenim aktivnostima. Očekuje se da će nove tehnologije postaviti zahtjeve za dodatnim RF spektrom, ulaganjima operatora i domišljatim rješenjima industrije kako bi se zadovoljili zahtjevi tržišta/korisnika. Buduća dodjela RF spektra u više frekvencijskih područja, primarno od 700 MHz do 26 GHz, za mreže pokretnih komunikacija osigurat će dodatni resurs za ostvarivanje širokopojasnog pristupa, čime će se omogućiti pružanje novih usluga čiji korisnici nisu više samo ljudi nego i uređaji. Stoga se na okruglom stolu pokušalo sa svim zainteresiranim stranama ustanoviti potrebne smjernice za uspješno uvođenje 5G tehnologija.  

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg