41st
international convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics
Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Remisens Hotel Admiral,

May 21 - 25, 2018, Opatija, Adriatic Coast, Croatia


asdfasdfasdf

Preobrazba nastave informatike u hrvatskim osnovnim školama


Organizator
MIPRO 

Voditelj
Leo Budin (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Moderator
Marko Rosić (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Uvodničari
Snježana Babić (Veleučilište u Rijeci), Nikolina Bubica (Osnovna škola Mokošica Dubrovnik), Saša Mladenović (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet), Zlatka Markučič (XV. gimnazija Zagreb), Dejan Škvorc (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva), IEEE Hrvatska sekcija


Tema okruglog stola

U prijedlogu kurikuluma za predmet Informatika cjelovite kurikularne reforme značajno je mjesto dobilo rješavanje problema računalom primjenom programskog jezika. Uz stjecanje vještina za uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (digitalna pismenost) te njenu primjenu u obrazovnom procesu (edukacijska tehnologija, e-učenje), programiranje predstavlja treću ključnu komponentu nastave informatike jer kod učenika potiče razvitak algoritamskog načina razmišljanja kao generičke vještine koja omogućuje razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih strategija i algoritama. Na okruglom stolu predstavljen je prijedlog inoviranja nastave Informatike temeljem kojeg je moguće promjene započeti već u okviru postojećeg nastavnog plana za osnovne škole u kojem je Informatika izborni predmet od 5. do 8. razreda sa satnicom od dva sata tjedno. Osnovni preduvjet te preobrazbe je projektno organizirano doškolovanje postojećih učitelja i nastavnika za što bi trebalo zatražiti potporu hrvatskih sveučilišta.  

Sponsors
MIPRO - path to knowledge and innovation
sponsorsbar_mipro2018cd-1526548659.jpg